RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja .2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27. kwietnia .2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej “Rozporządzenie”, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez “HAU TALK JOANNA OCHMAN” z siedzibą 42 – 612, Tarnowskie Góry, ul. Bałkańska 4/7,  NIP: 6452444856, REGON: 383119862 zwaną dalej HAU TALK JOANNA OCHMAN, Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HAU TALK JOANNA OCHMAN.

2) Kontakt telefoniczny z HAU TALK JOANNA OCHMAN  jest możliwy pod numerem telefonu:

883 238 157 oraz  adresem e-mail: hautalk@gmail.com

3) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez “HAU TALK JOANNA OCHMAN” w celach:

– otrzymywania za pośrednictwem wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną informacji związanych z działalnością prowadzoną przez HAU TALK JOANNA OCHMAN na podany przez Państwa adres e-mail

– otrzymywania za pośrednictwem wiadomości SMS informacji związanych z działalnością prowadzoną przez HAU TALK JOANNA OCHMAN na podany przez Państwa numer telefonu

– kontaktu telefonicznego w związku z otrzymywaniem informacji związanych z działalnością HAU TALK JOANNA OCHMAN na podany przez Państwa numer telefonu

– wykorzystania mojego wizerunku w materiałach reklamowych i mediach społecznościowych.

4) Odbiorcami danych mogą być:

– osoby współpracujące z  “HAU TALK JOANNA OCHMAN’

– administrator strony internetowej: Marta Śliwa

5) W powyższych celach “HAU TALK JOANNA OCHMAN będzie zbierał i wykorzystywał moje dane osobowe podane w zgłoszeniu.

6) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja  zgoda.

7) Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania zgody.

9) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

10) Mam prawo do:

– dostępu do treści danych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11) Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich, firm zewnętrznych, organizacji krajowych i międzynarodowych.

13) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HAU TALK JOANNA OCHMAN prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hautalk@gmail.com.