Kurs posłuszeństwa średnio – zaawansowany

W ramach kursu realizowane są następujące zagadnienia:

– dostawienie do nogi

– zostań w leżeniu

– siad z marszu

– komendy na odległość

– sztuczki: slalom, a kuku, obieganie, obroty

– 2 x zajęcia miejskie

– egzamin

Ilość spotkań: 9 + egzamin

Spotkania trwają około jednej godziny zegarowej.

Cena: 800 zł

Najbliższy termin: 11.05..23 (czwartek) godz. 19:00